O FORUM

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum. Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione są wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Pomorskie Eko Forum 2020 odbędzie się 18 listopada 2020 r. online.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

PROGRAM

Otwarcie Forum

Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Prowadzenie: Tomasz Galiński

10mins

GMINY W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH (rozwiń)

9:10 – 9:25 EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD (GREEN DEAL) - JAK WDRAŻAĆ PLAN NA POZIOMIE GMIN?

Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

9:25 – 9:40 ZIELONO -BŁĘKITNA INFRASTRUKTURA DLA ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU

Agnieszka Kowalewska, Fundacja Sendzimira

9:40– 9:55 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY. CZY TO POMOŻE SAMORZĄDOM?

Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o.

9:55– 10:15 EKOROZMOWY - DYSKUSJA UCZESTNIKÓW Z PRELEGENTAMI

Prowadzący Tomasz Galiński

10:15– 10:30 ŚLAD WĘGLOWY - JAKĄ STRATEGIĘ POWINNY OBRAĆ GMINY?

Anna Rozkosz, Polska Rada Biowęgla i Biomasy

10:30–10:45 WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Gdańska

10:45–11:00 DŁUGOFALOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA - CASE STUDY TCZEWA

Anna Jakób, Członek Zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

11:00- 11:20 EKOROZMOWY - DYSKUSJA UCZESTNIKÓW Z PRELEGENTAMI

Prowadzący Tomasz Galiński

145mins

online

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINACH (rozwiń)

POKAZ FILMU (2 MIN)

11:30 – 11:45 PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH

Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu

11:45– 12:00 STANOWISKO UNII METROPOLII POLSKICH W ZAKRESIE ROZSZERZONEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA (ROP)

Olga Goitowska, Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Gdańska

12:00 – 12:20 PODSUMOWANIE WPROWADZONYCH 6 WRZEŚNIA 2019 R. ZMIAN W USTAWIE

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – ORZECZNICTWO

Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna

12:20 – 12:35 REALNE MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ GMINY WYMAGANYCH POZOMÓW RECYKLINGU W LATACH 2021-2025

Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

12:35 – 12:50 RECYKLING ORGANICZNY - JAK POZYSKAĆ CERTYFIKOWANY PRODUKT I ZNALEŹĆ

RYNEK ZBYTU?

Mateusz Wittbrodt, Główny Technolog, ZZO Eko Dolina

12:50 – 13:05 PORT CZYSTEJ ENERGII METROPOLITALNĄ WIZJĄ OPTYMALIZACJI GOK W ZGODZIE

Z KLIMATEM

Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii sp. z o.o.

13:05- 13:15 PREZENTACJA PRODUKTOWA Przedstawiciel Astaldi & TM.E  S.p.A Termomeccanica Ecologia 13:15 – 13:30 EKOPORTY - JAK ZWIĘKSZYĆ POZIOM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ? Paweł Adamczyk, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Szczecin

13:25 – 14:00 EKOROZMOWY - DYSKUSJA UCZESTNIKÓW Z PRELEGENTAMI

Prowadzący Tomasz Galiński

140mins

online

PANEL DOBRYCH PRAKTYK (rozwiń)

POKAZ FILMU (2 MIN) 14:10 – 14:25 SZTURCHNIJ.PL - DUŻE KORZYŚCI MAŁYM KOSZTEM Bartosz Piotrusiewicz, Prezes Zarządu Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 14:25 – 14:40 BEZDOTYKOWA SEGREGACJA Adrianna Saganek, Sekretarz Miasta Ciechanów 14:40 – 15:00 ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ Barbara Turzyńska, Urząd Gminy Żukowo 15:00 PODSUMOWANIE FORUM

50mins

online

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. W związku z sytuacją epidemiczną prosimy śledzić bieżące informacje na fanpage Forum. Forum odbędzie się w formule zdalnej (online).

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy śledzić bieżące informacje na fanpage Forum. Forum odbędzie się tylko w formule zdalnej (online).

REJESTRACJA

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA. Do wszystkich zarejestrowanych został wysłany mail z linkiem do transmisji online. Jeśli nie dostałeś/łaś maila sprawdź spam. Jeśli się nie zdążyłeś zarejestrować a chcesz dołączyć do transmisji online prosimy o maila: aorlowska@ekoforum.pomorskie.pl

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG, Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej,

prof. dr hab. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

Dr Anna Smoczyńska, visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,

Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,

Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz, Prezes SUEZ Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes  SUEZ Północ Sp. z o.o.

Anna Jakób,  Członek Zarządu Grupa GPEC

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody

Jerzy Fijas, Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno, Prezes Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Andrzej Bednarz, TIRU

Izabela Erecińska, Prezes EKO Dolina Sp. z o.o.

Rafał Etmański, Prezes ZUOK Stary Las Sp. z o.o.

Jan Gurgun, Prezes PGK Słupsk Sp.z o.o.

Lucyna Perlicka, Prezes ZZO Nowy Dwór

Mirosław Myszk, Prezes ELWOZ Sp. z o.o.

Anna Rudnicka, Prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.