Do konferencji pozostało

O NAS

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum.
Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione s ą wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Pomorskie Eko Forum to nowa odsłona debaty o ochronie środowiska, którą organizujemy od czterech lat w Gdańsku (dotychczas podczas Smart Metropolia).

Odświeżamy nieco dotychczasową formułę, tworząc nowe wydarzenie na mapie konferencji w regionie. Pozostajemy jednak przy dyskusji na temat aktualnych tematów branży ochrony środowiska, zwłaszcza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym, rozbudowy, modernizacji i eksploatacji RIPOK, ale także jakości powietrza, ekomobilności i energetyki z udziałem zaproszonych ekspertów.
Pomorskie Eko Forum to także prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli
administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi. Odbiorcami PEF są samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, przedstawiciele RIPOK, przedstawiciele sektora usług komunalnych, inwestorzy, projektanci, przedstawiciele świata nauki, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, usługi i technologie kluczowe w branży ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 r w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Prelegenci

plus

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka, MODERATOR

plus

Hanna Marliere

Green Management Group, MODERATOR

plus

Sławomir Kiszkurno

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski w Gdańsku, MODERATOR

plus

Mikołaj Chrzan

redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto, MODERATOR

plus

Anna Jakób

Członek Zarządu Grupa GPEC

plus

Piotr Szewczyk

Przewodniczący Rady RIPOK

plus

Mec. Mateusz Karciarz

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

plus

Mariusz Bogusz

Prezes SUEZ Północ Sp. z o.o.

plus

Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

plus

Krzysztof Kawczyński

Krajowa Izba Gospodarcza

plus

Dorota Wikieł-Sujkowska

Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska, Eko Dolina Sp.z o.o.

plus

Michał Dzioba

Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

plus

Jan Skalski

Prezes Zarządu MZGOK Spółka z o.o. w Koninie

plus

Wojciech Głuszczak

Członek Zarządu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

plus

Roman Czerwiński

Prezes ZUK Wejherowo

plus

Marcin Zeszutek

CIRECO Sp.z o.o (Projekt PSZOK)

plus

Maciej Kazienko

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

plus

Jan Szymański

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

plus

Marcin Lewandowski

Członek Zarządu, Grupa GPEC

plus

Krystyna Szymańska

Dyrektor Fundacji, Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

plus

Małgorzata Masłowska -Bandosz

Koordynator Projektu "Misja - Emisja", Abrys Sp. z o.o.

plus

Piotr Dembiński

Dyrektor ds. Handlu, Grupa GPEC

plus

Sławomir Kwiatkowski

Asseco Data Systems S.A.

plus

Michał Komorowski

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

plus

Marek Łasiński

Philips Lighting Poland Sp z o.o.

plus

Stanisław Mikołajski

Dyrektor ds. eksploatacji Saur Neptun Gdańsk

plus

Maciej Lisicki

Prezes Spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje

plus

Remigiusz Kitliński

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, Urząd Miejski w Gdańsku

plus

Patryk Demski

Burmistrz Miasta Pelplin

plus

dr Marcin Wołek

Uniwersytet Gdański

plus

Rafał Budweil

TRIGGO

plus

Maciej Panek

Panek Carsharing

plus

Jacek Szymczak

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

plus

Prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Politechnika Gdańska

plus

Tadeusz Styn

Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

plus

Andrzej Bednarz

Dyrektor Projektów na Polskę, TIRU Polska

plus

Andrzej Brzozowy

Projekty Miejskie

plus

Józef Neterowicz

Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji, Prezes Radscan

plus

Piotr Kalamon

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

plus

Sławomir Sobczak

Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią.

plus

Elżbieta Kowalewska

EDF Polska Oddział Wybrzeże

plus

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

Powitanie gości | Uroczyste otwarcie

Marszałek Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdańska

15min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

BLOK 1 | GOSPODARKA ODPADAMI – MOŻLIWOŚCI, TECHNOLOGIE, DOBRE PRAKTYKI

Polityka gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym na poziomie regionalnym. Jakie będą skutki przyjęcia Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów? Efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jaki model zarządzania gospodarką odpadami się sprawdza? Cyfryzacja systemu zbierania odpadów komunalnych.  

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Grono eksperckie: Hanna Marliere, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym | Mec. Mateusz Karciarz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna | Tadeusz Styn, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska | Mariusz Bogusz, SUEZ Północ Sp.z o.o.

PRZERWA

10min

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

BLOK 2 | NOWA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY GOSPODARKI ODPADAMI

Czy RIPOKi są przygotowane na nowy system selektywnego zbierania odpadów? Czy w wojewódzkich planach gospodarki odpadami właściwie zbilansowano moce przerobowe? Instalacje mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro. Zagospodarowanie bioodpadów w instalacjach.

60min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

Grono eksperckie: Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK | Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza | Dorota Wikieł - Sujkowska, Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska, Eko Dolina Sp. z o.o. | Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

PRZERWA

10min

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

BLOK 3 | MIEJSCE INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Techniczne i ekologiczne aspekty budowy i eksploatacji spalarni odpadów z produkcją skojarzoną energii elektrycznej i ciepła. Port Czystej Energii - rozwiązanie dla Pomorza. W jaki sposób przetwarzać odpady komunalne by sprostać wysokim standardom Unii Europejskiej. Case study: funkcjonujące i projektowane spalarnie odpadów w Polsce.

70min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Grono eksperckie: Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu, ZUO Sp. z o.o w Szczecinie | Jan Skalski, Prezes Zarządu MZGOK w Koninie | Wojciech Głuszczak, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku | Józef Neterowicz, Radscan Intervex Polska Sp.z o.o.| Andrzej Bednarz, TIRU Polska

LUNCH

30min

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

BLOK 4 | ROLA PSZOK-U W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. ROZWIĄZANIA MODELOWE ORAZ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W POLSCE I W EUROPIE

Jak właściwie zaprojektować i zarządzać PSZOK? Rola i znaczenie PSZOK-ów. Efektywność i funkcjonalność. Polskie i europejskie modele PSZOK-ów.

60min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

Grono eksperckie: Roman Czerwiński, Prezes ZUK Wejherowo, Piotr Kalamon | Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Sławomir Sobczak | Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, Marcin Zeszutek | CIRECO Sp.z o.o (Projekt PSZOK) prof. UAM dr hab. Włodzimierz URBANIAK | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

BLOK 5 | FINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

40min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

Grono eksperckie: Krzysztof Kawczyński, KIG | Jarosław Roliński, NFOŚ | Maciej Kazienko, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku | Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ZAKOŃCZENIE I DNIA

PRZEJAŻDŻKA ZABYTKOWYM TRAMWAJEM

Przejażdżkę zabytkowym tramwajem organizuje Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje - Partner Wspierający Pomorskie Eko Forum. Ilość miejsc ograniczona, zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF. https://www.gait.pl/oferta/pojazdy-zabytkowe/

30mins

WEJŚCIE NA WYSTAWĘ STAŁĄ ECS

Sercem nowej siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawa zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego piętra. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe… Zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF w czasie trwania Forum.

60mins

MODERATOR: Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny Gazeta Wyborcza Trójmiasto

BLOK 1 | JAKOŚĆ POWIETRZA – DUŻE WYZWANIE DLA GMIN

Niska emisja jest poważnym problemem polskich miast i gmin. Jak z nią walczyć? Rozbudowa systemów ciepłowniczych to jedna metoda walki ze smogiem w miastach. Jak przekonać tych nieprzekonanych do przyłączenia się do sieci? W jaki sposób szybko i efektywnie zrealizować niezbędne inwestycje? Czy istnieją równie efektywne alternatywy dla sieci ciepłowniczych?

70min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Grono eksperckie: Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie | Marcin Lewandowski, Członek Zarządu Grupa GPEC | Krystyna Szymańska, Dyrektor Fundacji ARMAAG | Małgorzata Masłowska-Bandosz, Projekt "Misja-Emisja" | Elżbieta Kowalewska, EDF Oddział Gdańsk

PRZERWA

10min

Moderator: Tomasz Sieliwończyk, redaktor TVP Gdańsk

BLOK 2 | OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – INSTRUMENTY FINANSOWANIA I OSZCZĘDZANIA

Miasta odpowiadają dziś za 75% całkowitego zużycia energii na świecie. Proces urbanizacji wciąż postępuję. Jak skutecznie zrównoważyć zapotrzebowania energetyczne z obsługą potrzeb coraz większej liczby mieszkańców? Jaką rolę odegrają w tym procesie innowacje energetyczne? I co najważniejsze – skąd wziąć na to fundusze?

70min

SALA PLENARNA

Moderator: Tomasz Sieliwończyk, redaktor TVP Gdańsk

Grono eksperckie: Maciej Kazienko, Prezes WFOŚ | Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP | Prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Politechnika Gdańska Piotr Dembiński, Dyrektor ds. Handlu, Grupa GPEC

LUNCH

30mins

MODERATOR: Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

BLOK 3 | ROZWIĄZANIA SMART W GMINACH

Miasto ekologiczne to przede wszystkim miasto nowoczesne i inteligentne. W jaki sposób świadomie kształtować politykę ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi? Na czym w praktyce polega ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko i na ile przydatne w tym obszarze będą digitalizacja i innowacje technologiczne?

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

Grono eksperckie: Sławomir Kwiatkowski, Asseco Data Systems | Stanisław Mikołajski, Saur Neptun Gdańsk | Piotr Nowiński, Philips Lighting Poland | Michał Komorowski, GIWK Sp. z o.o. | Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie

PRZERWA

10mins

MODERATOR: Tomasz Rozwadowski, Politechnika Gdańska

BLOK 4 | ROZWIĄZANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Miejski transport przyszłości – jaki będzie i czego możemy spodziewać się w najbliższych latach. Czy środki transportu przyszłości pomogą rozwiązać problemy transportowe i ekologiczne wielkich miast? Jak dużą rolę odegra ekonomia współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej i na kogo stawia transport w mieście? Panel dotyczący wyzwań, infrastruktury i oczekiwań mieszkańców.

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Tomasz Rozwadowski, Politechnika Gdańska

Grono eksperckie: Maciej Lisicki, Prezes Zarządu GAiT | Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej | Maciej Panek, Prezes Zarządu PANEK CARSHARING | dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański | Rafał Budweil, TRIGGO

Zakończenie Forum

PRZEJAŻDŻKA ZABYTKOWYM TRAMWAJEM

Przejażdżkę zabytkowym tramwajem organizuje Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje - Partner Wspierający Pomorskie Eko Forum. Ilość miejsc ograniczona, zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF. https://www.gait.pl/oferta/pojazdy-zabytkowe/

30mins

WEJŚCIE NA WYSTAWĘ STAŁĄ ECS

Sercem nowej siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawa zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego piętra. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe… Zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF w czasie trwania Forum.

60mins

REJESTRACJA

Rejestracja zakończona

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONATY HONOROWE

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

 1. prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada
 2. prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG – PG, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. Mariusz Stolarski – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 4. Dr Anna Smoczyńska – visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,
 5. Michał Dzioba – Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.
 6. Mariusz Bogusz – SUEZ Północ Sp. z o.o.
 7. Cezary Jakubowski – EKO Dolina Sp. z o.o.
 8. Rafał Etmański – ZUOK Stary Las Sp. z o.o.
 9. Mirosław Myszk – ELWOZ Sp. z o.o.
 10. Anna Rudnicka – ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko
 11. Anna Jakób – Członek Zarządu Grupa GPEC

MIEJSCE

ECS to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o naszym największym sukcesie obywatelskim – zwycięstwie Solidarności.

http://www.ecs.gda.pl/