O NAS

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum.
Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione s ą wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Pomorskie Eko Forum to nowa odsłona debaty o ochronie środowiska, którą organizujemy od czterech lat w Gdańsku (dotychczas podczas Smart Metropolia).

Odświeżamy nieco dotychczasową formułę, tworząc nowe wydarzenie na mapie konferencji w regionie. Pozostajemy jednak przy dyskusji na temat aktualnych tematów branży ochrony środowiska, zwłaszcza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym, rozbudowy, modernizacji i eksploatacji RIPOK, ale także jakości powietrza, ekomobilności i energetyki z udziałem zaproszonych ekspertów.
Pomorskie Eko Forum to także prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli
administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi. Odbiorcami PEF są samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, przedstawiciele RIPOK, przedstawiciele sektora usług komunalnych, inwestorzy, projektanci, przedstawiciele świata nauki, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, usługi i technologie kluczowe w branży ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum 2017 odbyło się w dniach 21-22 listopada 2017 r w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

REJESTRACJA

Rejestracja zakończona

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

ORGANIZATOR

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

 1. prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada
 2. prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG – PG, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. Mariusz Stolarski – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 4. Dr Anna Smoczyńska – visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,
 5. Michał Dzioba – Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.
 6. Mariusz Bogusz – SUEZ Północ Sp. z o.o.
 7. Cezary Jakubowski – EKO Dolina Sp. z o.o.
 8. Rafał Etmański – ZUOK Stary Las Sp. z o.o.
 9. Jan Gurgun – PGK Słupsk
 10. Lucyna Perlicka – ZZO Nowy Dwór
 11. Mirosław Myszk – ELWOZ Sp. z o.o.
 12. Anna Rudnicka – ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko
 13. Anna Jakób – Członek Zarządu Grupa GPEC

MIEJSCE

ECS to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o naszym największym sukcesie obywatelskim – zwycięstwie Solidarności.

http://www.ecs.gda.pl/