O NAS

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum. Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione są wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Pomorskie Eko Forum 2019 odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

PROGRAM

Rejestracja uczestników

30mins

Lada recepcyjna

Otwarcie Forum

10mins

Wprowadzenie

5mins

ADAPTACJA GMIN DO ZMIAN KLIMATU (rozwiń)

WKRÓTCE PEŁEN PROGRAM PANELU

155mins

SALA C, I p.

GOSPODARKA ODPADAMI (rozwiń)

  • WKRÓTCE PEŁEN PROGRAM PANELU

115mins

EDUKACJA EKOLOGICZNA (rozwiń)

WKRÓTCE PEŁEN PROGRAM PANELU

70mins

KONKURS EKOFORUM

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagrody

5mins

LUNCH

20mins

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

REJESTRACJA

Wkrótce ruszy rejestracja.

NIE PRZEGAP!

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG, Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej,

prof. dr hab. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

Dr Anna Smoczyńska, visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,

Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,

Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz, Prezes SUEZ Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes  SUEZ Północ Sp. z o.o.

Anna Jakób,  Członek Zarządu Grupa GPEC

Jerzy Fijas, Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno, Urząd Miejski w Gdańsku

Cezary Jakubowski, Prezes EKO Dolina Sp. z o.o.

Rafał Etmański, Prezes ZUOK Stary Las Sp. z o.o.

Jan Gurgun, Prezes PGK Słupsk Sp.z o.o.

Lucyna Perlicka, Prezes ZZO Nowy Dwór

Mirosław Myszk, Prezes ELWOZ Sp. z o.o.

Anna Rudnicka, Prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.