Pomorskie Eko Forum 2017

21-22 listopada 2017

Ponad 200 uczestników, 9 paneli dyskusyjnych, 40 ekspertów, 2 dni obrad, dyskusji i spotkań networkingowych to bilans czwartej edycji Pomorskiego Eko Forum, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wydarzenie przyciągnęło bardzo licznie słuchaczy, przedstawicieli samorządów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz firm oferujących technologie i rozwiązania prośrodowiskowe.

Kolejna edycja Pomorskiego Eko Forum już za rok!

Tymczasem zapraszamy na fotorelację i krótki film.

Fot. Dawid Linkowski

Prelegenci 2017

PROGRAM PEF 2017

Rozpoczęcie forum. Przywitanie gości

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

15mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

UNIJNY PAKIET ODPADOWY. REJS KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

Gość Specjalny: Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, członek European Environmental Bureau Paneliści: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza

CZYSTE POWIETRZE EUROPY. NIE LADA WYZWANIE.

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza

Gość specjalny: Mats Larrson, Global Energy Transformation Institute Paneliści: Krystyna Szymańska, Dyrektor Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Maciej Kazienko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dr Tadeusz Jędrzejczyk, Koordynator kampanii Zdrowe Powietrze, Gdański Uniwersytet Medyczny, Joanna Tobolewicz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

Przerwa kawowa (SALON WYSTAWCÓW)

15mins

Jędrzej Bujny, SMM Legal, Grzegorz Gałabuda, SID

OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWEGO PRAWA WODNEGO

OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI,

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH

40mins

SALA 1B

Jędrzej Bujny, SMM Legal, Grzegorz Gałabuda, SID

Jacek Kaszubowski, GIWK Sp. z o.o.

PRZYKŁADY INTEGRACJI W GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ –KOLEKTOR ŻUŁAWSKI I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH (ITPO)

30mins

SALA 1B

Jacek Kaszubowski, GIWK Sp. z o.o.

Maciej Łukaszewicz (Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.i)

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

NALICZANIE OPŁAT STAŁYCH I ZMIENNYCH ZA USŁUGI WODNE NOWA PROCEDURA PRZYJMOWANIA REGULAMINU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. JAK RADA GMINY POWINNA POPRAWNIE SKONTROLOWAĆ NOWY REGULAMIN?

50mins

SALA 1B

Maciej Łukaszewicz (Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.i)

dr Magda Caban, UG; Maciej Lorek, Urząd Miejski w Gdańsku

MIASTO NA DETOKSIE- PLAN REDUKCJI EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Z TERENU GDAŃSKA DO WÓD BAŁTYKU

PREZENTACJA PROJEKTU NonHazCity

20mins

SALA 1B

dr Magda Caban, UG; Maciej Lorek, Urząd Miejski w Gdańsku

Jędrzej Bujny, SMM Legal, Grzegorz Gałabuda, SID

WODY OPADOWE

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W SZCZEGÓLNOŚCI OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

WŁASNOŚĆ WÓD W KONTEKŚCIE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWEGO PRAWA WODNEGO.

35mins

SALA 1B

Jędrzej Bujny, SMM Legal, Grzegorz Gałabuda, SID

z udziałem przedstawiciela Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Ryszard Gajewski, Prezes Gdańskie Wody Sp. z o.o.

MIASTO W DESZCZU

PREZENTACJA PROJEKTU "Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu"

15mins

SALA 1B

Ryszard Gajewski, Prezes Gdańskie Wody Sp. z o.o.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI. PO CO I DLA KOGO?

30mins

SALA 1C

Prezentacje: Lucyna Federowicz, GRUPA GPEC (10 min), Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (10 min), Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes SUEZ Północ (10 min),

ZAKOŃCZENIE FORUM I KONKURS DLA UCZESTNIKÓW

KONKURS DLA UCZESTNIKÓW (DO WYGRANIA APPLE IPAD)

15mins

SALA 1C

LUNCH (SALON WYSTAWCÓW)

30mins

Rozpoczęcie forum. Przywitanie gości.

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

15mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

UNIJNY PAKIET ODPADOWY. REJS KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

Gość Specjalny: Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, członek European Environmental Bureau Paneliści: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcz

CZYSTE POWIETRZE EUROPY. NIE LADA WYZWANIE.

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcz

Gość specjalny: Mats Larrson, Global Energy Transformation Institute Paneliści: Krystyna Szymańska, Dyrektor Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Maciej Kazienko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dr Tadeusz Jędrzejczyk, Koordynator kampanii Zdrowe Powietrze, Gdański Uniwersytet Medyczny, Joanna Tobolewicz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki, Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

Przerwa kawowa (SALON WYSTAWCÓW)

15mins

Moderator:

NOWOCZESNE CIEPŁOWNICTWO. ROZWIĄZANIA DLA GMIN

45mins

SALA 1A

Moderator:

Paneliści: Anna Jakób, GRUPA GPEC, Tadeusz Jędrzejczyk, Gdański Uniwersytet Medyczny Krystyna Szymańska, Fundacja ARMAAG, dr inż. Malwina Śnieg, WFOŚiGW w Gdańsku,

Moderator: Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

CZY MOŻLIWA JEST REALIZACJA USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI W GMINACH?

45mins

SALA 1A

Moderator: Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Paneliści: Jerzy Fijas, Manager Projektu Energetycznego Lasów Państwowych Tomasz Gałaszkiewicz, BMW Polska Prezentacja specjalna : Mats Larrson, Global Energy Transformation Institute, Szwecja

Moderator: Artur Sarosiek Energy Solution Sp. z o.o.

KOGENERACJA Z LNG SPOSOBEM NA SMOG? CASE STUDY SKÓRCZ

30mins

SALA 1A

Moderator: Artur Sarosiek Energy Solution Sp. z o.o.

Paneliści: Janusz Kosecki, Burmistrz Miasta Skórcz (tbc) Tomasz Stocki, PGNiG Maciej Kazienko, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku

Moderator: Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

NA JAKIM PALIWIE OPRZEĆ TRANSPORT PUBLICZNY?

30mins

SALA 1A

Moderator: Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Paneliści: Maciej Lisicki, Prezes Gdańskie Autobusy i Tramwaje Robert Zajkowski, PGNiG Paweł Paluch, SCANIA Polska S.A. Maciej Zawadzki, APCOA Parking Polska Sp. z o.o.

ZINTEGROWANY ŚRODEK TRANSPORTU PUBLICZNEGO – PREZENTACJA FIRMY NEXTBIKE

30mins

Sala 1A

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI. PO CO I DLA KOGO?

30mins

SALA 1C

Prezentacje: Lucyna Federowicz, GRUPA GPEC (10 min), Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (10 min), Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes SUEZ Północ (10 min),

ZAKOŃCZENIE FORUM I KONKURS DLA UCZESTNIKÓW

KONKURS DLA UCZESTNIKÓW (DO WYGRANIA APPLE IPAD)

15mins

SALA 1C

LUNCH (SALON WYSTAWCÓW)

30mins

Rozpoczęcie forum. Przywitanie gości.

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

15mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

UNIJNY PAKIET ODPADOWY. REJS KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

Gość Specjalny: Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, członek European Environmental Bureau Paneliści: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza

CZYSTE POWIETRZE EUROPY. NIE LADA WYZWANIE.

Interaktywna dyskusja

45mins

SALA 1C

Moderator: Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza

Gość specjalny: Mats Larrson, Global Energy Transformation Institute Paneliści: Krystyna Szymańska, Dyrektor Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Maciej Kazienko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dr Tadeusz Jędrzejczyk, Koordynator kampanii Zdrowe Powietrze, Gdański Uniwersytet Medyczny, Joanna Tobolewicz, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

Przerwa kawowa (SALON WYSTAWCÓW)

15mins

Moderator: Michał Kiełsznia

FINANSOWANIE W GOSPODARCE ODPADAMI

30mins

SALA 1C

Moderator: Michał Kiełsznia

Paneliści: Renata Siwiec, Prezes Zarządu Centrum PPP, Helena Okuniewska, WFOŚiGW w Gdańsku, Jan Szymański, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Szymon Cegielski, SUEZ Zielona Energia

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ WYSEGREGOWANEGO ODPADU?

45mins

SALA 1C

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

Paneliści: Magdalena Sułek-Domańska, ENERIS (Projekt Koalicja 5 frakcji), Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka, Dorota Tanaś-Michalak, Urząd Miejski w Gdańsku (projekt Supersorter), Marcin Nowak, Związek Gmin Wierzyca

Moderator: Barbara Kozłowska

NADPODAŻ SUROWCA. CZY MAGAZYNOWANIE ODPADÓW JEST BEZPIECZNE?

45mins

SALA 1C

Moderator: Barbara Kozłowska

Paneliści: Grzegorz Walczukiewicz, Prezes Port Czystej Energii Hanna Rudolf, Dyrektor Biura ubezpieczeń branży gospodarki odpadami , Mentor SA, Andrzej Bednarz, TIRU,

Moderator: Sławomir Kiszkurno, Urząd Miejski w Gdańsku

ROLA GMIN W REALIZACJI GOZ

30mins

Moderator: Sławomir Kiszkurno, Urząd Miejski w Gdańsku

Paneliści: Hanna Merliere, Green Management Group Sp. z o.o, IGOZ, Konrad Nowakowski, PIOiRO, Mateusz Karciarz, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., Katarzyna Kruszka – Pytlik, Urząd Miasta Poznania

Moderator: Barbara Kozłowska

POZIOMY ODZYSKU 2019. CZY PODOŁAMY WYZWANIU?

30mins

SALA 1C

Moderator: Barbara Kozłowska

Paneliści: Mariusz Bogusz, SUEZ Północ Jerzy Ziaja , Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu Mateusz Karciarz, Kancelaria Radców Prawnych, Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Maciej Jakubek, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI. PO CO I DLA KOGO?

30mins

SALA 1C

Prezentacje: Lucyna Federowicz, GRUPA GPEC (10 min), Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (10 min), Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes SUEZ Północ (10 min),

ZAKOŃCZENIE FORUM I KONKURS DLA UCZESTNIKÓW

KONKURS DLA UCZESTNIKÓW (DO WYGRANIA APPLE IPAD)

15mins

SALA 1C

LUNCH (SALON WYSTAWCÓW)

30mins

Powitanie gości | Uroczyste otwarcie

Marszałek Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdańska

15min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

BLOK 1 | GOSPODARKA ODPADAMI – MOŻLIWOŚCI, TECHNOLOGIE, DOBRE PRAKTYKI

Polityka gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym na poziomie regionalnym. Jakie będą skutki przyjęcia Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów? Efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jaki model zarządzania gospodarką odpadami się sprawdza? Cyfryzacja systemu zbierania odpadów komunalnych.  

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Grono eksperckie: Hanna Marliere, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym | Mec. Mateusz Karciarz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna | Tadeusz Styn, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska | Mariusz Bogusz, SUEZ Północ Sp.z o.o.

PRZERWA

10min

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

BLOK 2 | NOWA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY GOSPODARKI ODPADAMI

Czy RIPOKi są przygotowane na nowy system selektywnego zbierania odpadów? Czy w wojewódzkich planach gospodarki odpadami właściwie zbilansowano moce przerobowe? Instalacje mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro. Zagospodarowanie bioodpadów w instalacjach.

60min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

Grono eksperckie: Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK | Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza | Dorota Wikieł - Sujkowska, Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska, Eko Dolina Sp. z o.o. | Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

PRZERWA

10min

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

BLOK 3 | MIEJSCE INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Techniczne i ekologiczne aspekty budowy i eksploatacji spalarni odpadów z produkcją skojarzoną energii elektrycznej i ciepła. Port Czystej Energii - rozwiązanie dla Pomorza. W jaki sposób przetwarzać odpady komunalne by sprostać wysokim standardom Unii Europejskiej. Case study: funkcjonujące i projektowane spalarnie odpadów w Polsce.

70min

SALA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Grono eksperckie: Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu, ZUO Sp. z o.o w Szczecinie | Jan Skalski, Prezes Zarządu MZGOK w Koninie | Wojciech Głuszczak, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku | Józef Neterowicz, Radscan Intervex Polska Sp.z o.o.| Andrzej Bednarz, TIRU Polska

LUNCH

30min

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

BLOK 4 | ROLA PSZOK-U W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. ROZWIĄZANIA MODELOWE ORAZ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W POLSCE I W EUROPIE

Jak właściwie zaprojektować i zarządzać PSZOK? Rola i znaczenie PSZOK-ów. Efektywność i funkcjonalność. Polskie i europejskie modele PSZOK-ów.

60min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Hanna Marliere, Green Management Group

Grono eksperckie: Roman Czerwiński, Prezes ZUK Wejherowo, Piotr Kalamon | Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Sławomir Sobczak | Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią, Marcin Zeszutek | CIRECO Sp.z o.o (Projekt PSZOK) prof. UAM dr hab. Włodzimierz URBANIAK | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

BLOK 5 | FINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

40min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Sławomir Kiszkurno, UM Gdańsk

Grono eksperckie: Krzysztof Kawczyński, KIG | Jarosław Roliński, NFOŚ | Maciej Kazienko, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku | Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ZAKOŃCZENIE I DNIA

PRZEJAŻDŻKA ZABYTKOWYM TRAMWAJEM

Przejażdżkę zabytkowym tramwajem organizuje Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje - Partner Wspierający Pomorskie Eko Forum. Ilość miejsc ograniczona, zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF. https://www.gait.pl/oferta/pojazdy-zabytkowe/

30mins

WEJŚCIE NA WYSTAWĘ STAŁĄ ECS

Sercem nowej siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawa zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego piętra. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe… Zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF w czasie trwania Forum.

60mins

MODERATOR: Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny Gazeta Wyborcza Trójmiasto

BLOK 1 | JAKOŚĆ POWIETRZA – DUŻE WYZWANIE DLA GMIN

Niska emisja jest poważnym problemem polskich miast i gmin. Jak z nią walczyć? Rozbudowa systemów ciepłowniczych to jedna metoda walki ze smogiem w miastach. Jak przekonać tych nieprzekonanych do przyłączenia się do sieci? W jaki sposób szybko i efektywnie zrealizować niezbędne inwestycje? Czy istnieją równie efektywne alternatywy dla sieci ciepłowniczych?

70min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Grono eksperckie: Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie | Marcin Lewandowski, Członek Zarządu Grupa GPEC | Krystyna Szymańska, Dyrektor Fundacji ARMAAG | Małgorzata Masłowska-Bandosz, Projekt "Misja-Emisja" | Elżbieta Kowalewska, EDF Oddział Gdańsk

PRZERWA

10min

Moderator: Tomasz Sieliwończyk, redaktor TVP Gdańsk

BLOK 2 | OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – INSTRUMENTY FINANSOWANIA I OSZCZĘDZANIA

Miasta odpowiadają dziś za 75% całkowitego zużycia energii na świecie. Proces urbanizacji wciąż postępuję. Jak skutecznie zrównoważyć zapotrzebowania energetyczne z obsługą potrzeb coraz większej liczby mieszkańców? Jaką rolę odegrają w tym procesie innowacje energetyczne? I co najważniejsze – skąd wziąć na to fundusze?

70min

SALA PLENARNA

Moderator: Tomasz Sieliwończyk, redaktor TVP Gdańsk

Grono eksperckie: Maciej Kazienko, Prezes WFOŚ | Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP | Prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Politechnika Gdańska Piotr Dembiński, Dyrektor ds. Handlu, Grupa GPEC

LUNCH

30mins

MODERATOR: Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

BLOK 3 | ROZWIĄZANIA SMART W GMINACH

Miasto ekologiczne to przede wszystkim miasto nowoczesne i inteligentne. W jaki sposób świadomie kształtować politykę ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi? Na czym w praktyce polega ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko i na ile przydatne w tym obszarze będą digitalizacja i innowacje technologiczne?

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Anna Jakób, Członek Zarządu Grupa GPEC

Grono eksperckie: Sławomir Kwiatkowski, Asseco Data Systems | Stanisław Mikołajski, Saur Neptun Gdańsk | Piotr Nowiński, Philips Lighting Poland | Michał Komorowski, GIWK Sp. z o.o. | Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie

PRZERWA

10mins

MODERATOR: Tomasz Rozwadowski, Politechnika Gdańska

BLOK 4 | ROZWIĄZANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Miejski transport przyszłości – jaki będzie i czego możemy spodziewać się w najbliższych latach. Czy środki transportu przyszłości pomogą rozwiązać problemy transportowe i ekologiczne wielkich miast? Jak dużą rolę odegra ekonomia współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej i na kogo stawia transport w mieście? Panel dotyczący wyzwań, infrastruktury i oczekiwań mieszkańców.

75min

SALA PLENARNA

MODERATOR: Tomasz Rozwadowski, Politechnika Gdańska

Grono eksperckie: Maciej Lisicki, Prezes Zarządu GAiT | Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej | Maciej Panek, Prezes Zarządu PANEK CARSHARING | dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański | Rafał Budweil, TRIGGO

Zakończenie Forum

PRZEJAŻDŻKA ZABYTKOWYM TRAMWAJEM

Przejażdżkę zabytkowym tramwajem organizuje Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje - Partner Wspierający Pomorskie Eko Forum. Ilość miejsc ograniczona, zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF. https://www.gait.pl/oferta/pojazdy-zabytkowe/

30mins

WEJŚCIE NA WYSTAWĘ STAŁĄ ECS

Sercem nowej siedziby ECS jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawa zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego piętra. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe… Zapisy prowadzi obsługa lady recepcyjnej PEF w czasie trwania Forum.

60mins

ORGANIZATORZY & PARTNERZY 2017

PATRONATY HONOROWE

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

 1. prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada
 2. prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG – PG, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. Mariusz Stolarski – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 4. Dr Anna Smoczyńska – visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,
 5. Michał Dzioba – Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.
 6. Mariusz Bogusz – SUEZ Północ Sp. z o.o.
 7. Cezary Jakubowski – EKO Dolina Sp. z o.o.
 8. Rafał Etmański – ZUOK Stary Las Sp. z o.o.
 9. Jan Gurgun – PGK Słupsk
 10. Lucyna Perlicka – ZZO Nowy Dwór
 11. Mirosław Myszk – ELWOZ Sp. z o.o.
 12. Anna Rudnicka – ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko
 13. Anna Jakób – Członek Zarządu Grupa GPEC

MIEJSCE

ECS to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o naszym największym sukcesie obywatelskim – zwycięstwie Solidarności.

http://www.ecs.gda.pl/