O FORUM

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum. Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione są wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Pomorskie Eko Forum 2021 odbędzie się 16 listopada 2021 r. w Amberexpo w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

PROGRAM

Rejestracja uczestników

30mins

Lada recepcyjna

Otwarcie Forum

Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Kłodziński, Członek Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich

Prowadzenie: Tomasz Galiński

10mins

GMINA NEUTRALNA KLIMATYCZNIE ? (rozwiń)

9:10 – 9:25 WODÓR JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W GMINACH? - Anna Rozkosz, Metacon AB,

9:25 – 9:40 AUTOBUSY NA WODÓR - ROZWIĄZANIE DLA GMIN - Kazimierz Fudala, Dyrektor ds. technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie,

9:40– 9:55 KOMUNIKACJA MIEJSKA OPARTA O NAPĘD ELEKTRYCZNY -Maciej Lisicki, Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

9:55- 10:10 ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINACH - Łukasz Kłos, Urząd Miejski w Gdańsku

10:10 – 10:20 EKOROZMOWY: POJAZDY ELEKTRYCZNE VS. WODOROWE - Prowadzący Tomasz Galiński

10:20– 10:35 WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GMINACH - Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

10:35–10:50 ZIELONA ENERGIA Z ODPADÓW - Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii Sp. z o.o.

10:50–11:05 NISKOEMISYJNA FLOTA W INSTYTUCJI. CASE STUDY - Jerzy Fijas, Lasy Państwowe

11:05- 11:20 ZIELONA TRANSFORMACJA W GMINACH. EFEKTY WSPÓŁPRACY GMINY Z FIRMĄ CIEPŁOWNICZĄ

Anna Jakób, Członek Zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

11:20- 11:35 MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA NA POMORZU I DZIAŁANIA ARMAAG - Magdalena Haas, Dyrektor Fundacji , Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot"

11:35- 12:00 EKOROZMOWY - Prowadzący Tomasz Galiński

 

170mins

SALA 1, Ip.

Kawa i ciastko

15mins

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINACH (rozwiń)

12:15 – 12:30 ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA (ROP) - Olga Goitowska, Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

12:30 – 12:50 ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna

12:50 – 13:05 NOWA METODA OBLICZANIA POZIOMÓW RECYKLINGU - Magdalena Wisniewska, Urząd Miejski w Gdańsku

13:05 – 13:20 ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ. PRZEPISY A RZECZYWISTOŚĆ - Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

13:20 - 13:35 TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW- DOŚWIADCZENIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ "EKO DOLINA" W ŁĘŻYCACH - Alicja Drywa, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Eko Dolina Sp.z o.o.

13:35 – 14:10 EKOROZMOWY -  Prowadzący Maciej Kiełbus

105mins

SALA 1, Ip.

Kawa

5mins

PANEL DOBRYCH PRAKTYK (rozwiń)

14:15 – 14:30 ZIELONA FIRMA. ZRÓWNOWAŻONE MYŚLENIE OD PROJEKTOWANIA PO RECYKLING. CASE STUDY. - Robert Chryc-Gawrychowski, Prezes Northvolt Sp.z o.o. 

14:30 – 14:50 KOLIBER - ROLA BIZNESU W TWORZENIU ZACHOWAŃ EKO - Filmowa dyskusja: Zakład Utylizacyjny, Balex Metal, Fundacja Biznes dla Klimatu, GIWK

14:50 – 15:05 ROŚLINNE OCZYSZCZANIE WÓD Z MIKROPLASTIKU - PROJEKT BADAWCZY - Gdańskie Wody

45mins

SALA 1, Ip.

LUNCH

20mins

KONKURS EKOFORUM

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagrody

5mins

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy śledzić bieżące informacje na fanpage Forum.  

45mins

REJESTRACJA DO UDZIAŁU W TRYBIE STACJONARNYM ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w trybie zdalnym proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: pef@ekoforum.pomorskie.pl

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

RADA PROGRAMOWA

Radę Programową Pomorskiego Eko Forum tworzą:

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz, Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof.dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zwyczajny PG, Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej,

prof. dr hab. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

Dr Anna Smoczyńska, visiting professor Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University Montreal,

Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,

Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz, Prezes SUEZ Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz, Wiceprezes  SUEZ Północ Sp. z o.o.

Anna Jakób,  Członek Zarządu Grupa GPEC

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody

Jerzy Fijas, Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno, Prezes Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Andrzej Bednarz, TIRU

Izabela Erecińska, Prezes EKO Dolina Sp. z o.o.

Rafał Etmański, Prezes ZUOK Stary Las Sp. z o.o.

Jan Gurgun, Prezes PGK Słupsk Sp.z o.o.

Lucyna Perlicka, Prezes ZZO Nowy Dwór

Mirosław Myszk, Prezes ELWOZ Sp. z o.o.

Anna Rudnicka, Prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.