Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które od 7 lat wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.

To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska na Pomorzu. Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

W tym roku Pomorskie Eko Forum odbywa się w ramach idei „Wspólnie dla klimatu” razem z Pomorskim Forum Solidarności Klimatycznej i Gdańskim Forum Zmian Klimatu w dniach 28-29 września 2023.

Pomorskie Eko Forum 2023 odbędzie się 29 września 2023 r. w Amberexpo w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

PROGRAM

POMORSKIE FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ (rozwiń)

WSPÓLNIE DLA KLIMATU - ROLA SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYK I STRATEGII

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 - 10:30 UROCZYSTE OTWARCIE FORUM

Prowadzący: Tomasz Galiński

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
Alan Aleksandrowicz, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact

10:30 - 11:45 DEBATA OTWARCIA FORUM
ZIELONA TRANSFORMACJA - SZANSE I RYZYKA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Moderator:Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Uczestnicy:
Janusz Wojciech Steinhoff, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa,
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, członkini Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, koordynatorka wiodąca grupy roboczej edukacja społeczna, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Andrzej Szcześniak, ekspert rynku gazu
Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu Ekoinbud Sp.z o.o.

11:45- 12:45 DEBATA 2
WSPÓLNIE DLA KLIMATU – ROLA SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYK I STRATEGII


Moderator:prof. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Uczestnicy:
Maciej Riemer Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi,
Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo
Agnieszka Koncka-Olejnik, Kierownik Zespołu w Biurze Sektora Publicznego, Bank Pekao S.A.
Jolanta Szewczun, Burmistrz Dzierzgonia

12:45 - 13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 - 14:00 DEBATA 3
BUDOWANIE NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SAMORZĄDACH


Moderator: Jacek Walski, Prezes Fundacji Zielony Feniks
Uczestnicy:
Marek Zimakowski, Wójt Gmina Przywidz
Mariusz Sadłowski, Dyrektor Biura Energetyki, Urząd Miejski w Gdańsku
Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A, Prezydent Rady RIGP
Józef Neterowicz EKOSMART PARTNER
Magdalena Pronobis, wiceprezeska, Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

14:00 - 14:50 DEBATA 4
POROZMAWIAJMY O ENERGETYCE I KLIMACIE - DEBATA PRZEDWYBORCZA

PARTNER DEBATY: Pracodawcy Pomorza
Moderator: dr Jarosław Och, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Uczestnicy: kandydaci nr 1 z list do Sejmu z okręgu wyborczego 25 i 26

14:50 – 15:30 LUNCH

19:00 GALA WSPÓLNIE DLA KLIMAT (tylko na zaproszenie)
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE KLIMATYCZNA GMINA
WRĘCZENIE NAGRÓD SPECJALNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

360mins

POMORSKIE EKO FORUM

ZMIANY KLIMATU: LOKALNE ROZWIĄZANIA GLOBALNYCH PROBLEMÓW

Rejestracja uczestników

20mins

Lada recepcyjna

Otwarcie Forum

Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Alan Aleksandrowicz, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich
Prowadzenie: Tomasz Galiński

10 min

SALA 1, Ip.

PANEL 1 (rozwiń)


9:10 – 9:25 Energetyka obywatelska- światowy mega trend? - Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna, Fundacja Frank Bold

9:25 – 9:40 Spółdzielnie energetyczne – jak założyć i rozpocząć funkcjonowanie? - Ireneusz Perkowski, Spółdzielnia Energetyczna EISALL

9:40– 10:05 Uchwały antysmogowe jako narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej gmin. Tutorial dla samorządów - Krzysztof Pałkowski, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

10:05 - 10:20 Komfort w świecie smart cities - Piotr Dembiński, General Manager, GPEC Serwis Sp. z o.o.

10:20 – 10:40 EKOROZMOWY (20 min)


Prowadzący: Tomasz Galiński
Uczestnicy:
Agnieszka Stupkiewicz,
Ireneusz Perkowski,
Krzysztof Pałkowski,
Piotr Dembiński

70mins

SALA 1, Ip.

PANEL 2 (rozwiń)

10:40– 10:55 Jak policzyć ślad węglowy miasta / gminy? - Łukasz Broniewski, Prezes Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland

10:55–11:10 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – możliwości finansowania przedsięwzięć w obszarze środowiska i energetyki - Tadeusz Styn, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11:10- 11:25 Dostępne dofinansowania inwestycji samorządowych w gospodarce odpadami ze środków NFOŚiGW- Anna Marcinkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW

11:25- 11:40 Finansowanie ekologicznych rozwiązań - oferta dla samorządów  - przedstawiciel Pomorskiego Funduszu Rozwoju

11:40- 12:00 EKOROZMOWY (20 min)


Prowadzący Tomasz Galiński
Uczestnicy:
Łukasz Broniewski,Fundacja Climate Strtegies Poland,
Tadeusz Styn, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
przedstawiciel Pomorskiego Funduszu Rozwoju

80mins

SALA 1, I p.

KAWA I CIASTKO

15mins

foyer

PANEL 3 (rozwiń)


12:15 – 12:45 Narzędzia administracyjne kontroli selektywnej zbiórki odpadów - Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

12:45 – 13:00 Zagospodarowanie bioodpadów jako klucz do osiągnięcia poziomów recyklingu - Maciej Jakubek, Prezes Zarządu ZUOS Sp. z o.o.

13:00 – 13:15 Efektywne wykorzystanie odpadów w gospodarce niskoemisyjnej (optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi)- Sławomir Kiszkurno, PCE

13:15 – 13:30 Odpady komunalne jako cenne źródło surowców| Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.


13:30 – 14:00 EKOROZMOWY


Prowadzący Maciej Kiełbus, Kancelaria Ziemski & Partners
Uczestnicy:
Maciej Jakubek, Prezes Zarządu ZUOS Sp. z o.o.
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu PCE Sp. z o.o.
Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG
Joanna Leoniewska-Gogola, Deputy Director, Sustainability and Economics,Deloitte

110mins

SALA 1, Ip.

KAWA I CIASTKO

10mins

foyer

PANEL 4 (rozwiń)


14:10 – 14:25 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowiska - Małgorzata Bartyna-Zielińska Urząd Miasta Wrocławia

14:25 – 14:40 Zrównoważone zamówienia publiczne - Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

14:40 – 14:55 Zarządzanie ryzykiem zmian klimatycznych, jako proces optymalizacji efektywności (mapy ryzyka powodziowego zarządzanie ryzykiem jako potrzeby społeczne) - Maciej Lorek, Urząd Miejski w Gdańsku 

14:55 - 15:10 Miasta i gminy w klimacie - Agata Lewandowska, Urząd Miasta Gdyni

60mins

SALA 1, Ip.

KONKURS POMORSKIE EKO FORUM I ZAKOŃCZENIE FORUM (rozwiń)

15:10 KONKURS POMORSKIE EKO FORUM I ZAKOŃCZENIE FORUM

10mins

SALA 1, Ip.

LUNCH

20mins

foyer

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

   

45mins

GDAŃSKIE FORUM ZMIAN KLIMATU

Link do rejestracji na Forum: REJESTRACJA

180mins

REJESTRACJA NA POMORSKIE FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ

REJESTRACJA NA POMORSKIE EKO FORUM

REJESTRACJA NA UDZIAŁ ONLINE

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM ONLINE W OBU WYDARZENIACH PROSZONE SĄ O WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NA PEF@EKOFORUM.POMORSKIE.PL

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER MERYTORYCZNY

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz

Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Uniwersytet Gdański

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Orzeszko

Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz,

Prezes Zarządu PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz

Wiceprezes Zarządu, PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Marcin Lewandowski

Prezes Zarządu Grupa GPEC

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Jerzy Fijas

PGL Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno

Prezes Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Izabela Erecińska

Prezes Zarządu EKO Dolina Sp. z o.o.

Krzysztof Pałkowski

Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.