Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które od 8 lat wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.

To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska na Pomorzu. Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Zostań Partnerem Pomorskiego Eko Forum.

PROGRAM

REJESTRACJA NA POMORSKIE EKO FORUM - WKRÓTCE

REJESTRACJA NA UDZIAŁ ONLINE

WKRÓTCE

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER MERYTORYCZNY

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz

Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Uniwersytet Gdański

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Orzeszko

Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz,

Prezes Zarządu PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz

Wiceprezes Zarządu, PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Marcin Lewandowski

Prezes Zarządu Grupa GPEC

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Jerzy Fijas

PGL Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno

Prezes Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Izabela Erecińska

Prezes Zarządu EKO Dolina Sp. z o.o.

Krzysztof Pałkowski

Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.