Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w północnej części Polski.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nie unikamy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Pomorskie Eko Forum 2022 odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Amberexpo w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

PROGRAM

WIZYTA STUDYJNA (rozwiń)


NABÓR ZAMKNIĘTY. LIMIT MIEJSC WYCZERPANY.

Informacja dla osób zarejestrowanych
11:15 Zbiórka na parkingu Centrum Kongresowo - Wystawienniczego Amberexpo, ul. Żaglowa 11 w Gdańsku

11:30 Wspólny przejazd autobusem elektrycznym GAiT Sp. z o.o.

12:15 Wizyta na terenie sortowni odpadów Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (ul. Jabłoniowa 55)

13:30 Wizyta na terenie budowy Portu Czystej Energii (ul. Jabłoniowa 55)
PARTNER STUDY TOUR: GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SP. Z O.O.

90mins

parking Amberexpo, ul. Jabłoniowa 55

Rejestracja uczestników

20mins

Lada recepcyjna

Otwarcie Forum


Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Agnieszka Owczarczak, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Alan Aleksandrowicz, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich
Prowadzenie: Tomasz Galiński

10 min

SALA 4, Ip.

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Europejski Zielony Ład - wyzwania i szanse -  dr hab., prof. UG Sylwia Mrozowska

15mins

SALA 4, Ip.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W GMINACH – JAK DĄŻYĆ DO NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ? – CZ. 1 (rozwiń)

9:15 – 9:30 Stacje tankowania wodorem czyli nowa perspektywa rozwoju transportu niskoemisyjnego dla gmin - Anna Rozkosz, Metacon 
9:30 – 9:45 Gmina niezależna energetycznie –produkcja wodoru na potrzeby lokalnego ciepłownictwa, paliw alternatywnych. Park Energetyczny w Gminie - Karolina Talarek, Dyrektor ds. Inwestycji, Eurowind Energy
9:45 – 10:00 Las Wodoru oraz Leśna Dolina Wodorowa jako kluczowy element ekosystemu produkcji wodoru dla gmin na cele transportowe oraz grzewcze - Jerzy Fijas, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Polskie 
10:00 - 10:15  Wodorowa komunikacja publiczna 

10:15 – 10:35 EKOROZMOWY (20 min)
Prowadzący Tomasz Galiński 
Uczestnicy: 
Anna Rozkosz, Metacon, 
Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Zarządu Eurowind Energy Sp. z o.o.
Jerzy Fijas, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

75mins

SALA 4, Ip.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W GMINACH – JAK DĄŻYĆ DO NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ? – CZ. 2 (rozwiń)

10:35– 10:50 Oszczędzanie energii w kryzysie, czyli jak być smart (city) - Piotr Dembiński, Dyrektor ds. Handlu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
10:50–11:05 Transformacja energetyczna Gdańska- Mariusz Sadłowski Biuro Energetyki Miasta Gdańska 
11:05–11:20  Morska energetyka wiatrowa jako ważny element systemu energetycznego - kmdr dr inż. Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
11:20 –11:35 Energetyczna gmina - budowa lokalnych wspólnot energetycznych w projekcie SERENE - Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz & dr hab. inż. Grzegorz Żywica, profesor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

11:35 - 11:55 EKOROZMOWY (20 min)
Prowadząca: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 
Uczestnicy: 
Mariusz Sadłowski, Biuro Energetyki Miasta Gdańska, 
kmdr dr inż.  Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz, 
dr hab. inż. Grzegorz Żywica, profesor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
Przedstawiciel Grupy GPEC, 
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp.z o.o.
Grzegorz Orzeszko, Prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp.z o.o.

80mins

SALA 4, Ip.

KAWA I CIASTKO

15mins

foyer

GMINY W OBLICZU ZMIAN KLIMATU (rozwiń)


12:10 - 12:25 Zadbaj o dobry klimat w swojej gminie! Wykorzystaj potencjał deszczu. - Wojciech Falkowski, Prezes Ecol-Unicon Sp.z o.o.
12:25 – 12:35 Ekoparkowanie w gminie - Maciej Zawadzki, Prezes Zarządu APCOA
12:35 – 12:50 Jak tworzyć błękitno-zieloną infrastrukturę w gminach? Jak wykorzystać budżet obywatelski - prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska
12:50 – 13:05 Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji gminnych z zakresu ochrony środowiska - Szymon Gajda, Prezes Zarządu & Teresa Jakubowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

13:05 – 13:25 EKOROZMOWY (20 min)
Prowadzący Tomasz Galiński
Uczestnicy:
Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon Sp.z o.o.,
Sylwia Molewska, Prezes Zarządu Fundacji Biznes dla Klimatu,
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Urząd Miejski w Gdańsku
Maciej Zawadzki, Prezes Zarządu APCOA Sp. z o.o.
Szymon Gajda, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Teresa Jakubowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

60mins

SALA 4, Ip.

KAWA

10mins

foyer

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINACH – NOWE TRENDY (rozwiń)


13:40 - 13:55 Synergia energetyczno-odpadowa w gminie - Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o .o.
13:55 – 14:10 Wpływ segregacji odpadów na możliwości przetwarzania odpadów w instalacji komunalnej - Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o .o.
14:10 – 14:25 EKOFABRYKA - PSZOK wzorcowy - Andrzej Gorczycki, Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
14:25- 14:35 Przygotowanie się gmin do segregacji odpadów budowlanych w kontekście nowelizacji przepisów - dyskusja otwarta z udziałem uczestników, wprowadzenie dr inż. Anna Kamińska, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp.z o.o.
14:35 - 15:00 EKOROZMOWY (25 min)
Prowadzący Tomasz Galiński
Uczestnicy:
Michał Dąbrowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.
Andrzej Gorczycki, Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.
dr inż. Anna Kamińska, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp.z o.o.

110mins

SALA 4, I p.

ZAKOŃCZENIE FORUM (rozwiń)

15:00 OGŁOSZENIE KONKURSU DLA GMIN „KLIMATYCZNA GMINA 2023” 15:10 KONKURS EKO FORUM. PODSUMOWANIE FORUM

10mins

SALA 4, Ip.

LUNCH

20mins

SALA 4, Ip.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy śledzić bieżące informacje na fanpage Forum.  

REJESTRACJA NA FORUM W TRYBIE STACJONARNYM ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w trybie zdalnym proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: pef@ekoforum.pomorskie.pl

WYJAZD STUDYJNY 16.11.2022 - NABÓR ZAMKNIĘTY

ORGANIZATORZY & PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER MERYTORYCZNY

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Maria Elektorowicz

Department of Civil and Enviromental Engineering, Montreal Kanada

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Uniwersytet Gdański

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Orzeszko

Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Mariusz Bogusz,

Prezes Zarządu PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Magdalena Adamkiewicz

Wiceprezes Zarządu, PreZero Serwis Północ Sp. z o.o.

Anna Jakób

Członek Zarządu Grupa GPEC

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Jerzy Fijas

PGL Lasy Państwowe

Sławomir Kiszkurno

Prezes Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Andrzej Bednarz

TIRU

Izabela Erecińska

Prezes Zarządu EKO Dolina Sp. z o.o.

MIEJSCE

W tym roku spotykamy się w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

http://www.amberexpo.pl

Wskazówki dojazdu znajdują się poniżej na mapie.