TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W GMINACH – JAK DĄŻYĆ DO NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ? – CZ. 1 (rozwiń)

9:15 – 9:30 Stacje tankowania wodorem czyli nowa perspektywa rozwoju transportu niskoemisyjnego dla gmin – Anna Rozkosz, Metacon 

9:30 – 9:45 Gmina niezależna energetycznie –produkcja wodoru na potrzeby lokalnego ciepłownictwa, paliw alternatywnych. Park Energetyczny w Gminie – Karolina Talarek, Dyrektor ds. Inwestycji, Eurowind Energy

9:45 – 10:00 Las Wodoru oraz Leśna Dolina Wodorowa jako kluczowy element ekosystemu produkcji wodoru dla gmin na cele transportowe oraz grzewcze – Jerzy Fijas, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Polskie 

10:00 – 10:15  Wodorowa komunikacja publiczna 

10:15 – 10:35 EKOROZMOWY (20 min)

Prowadzący Tomasz Galiński 

Uczestnicy: 

Anna Rozkosz, Metacon, 

Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Zarządu Eurowind Energy Sp. z o.o.

Jerzy Fijas, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe