Otwarcie Forum

Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Agnieszka Owczarczak, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Alan Aleksandrowicz, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich

Prowadzenie: Tomasz Galiński