Otwarcie Forum

Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Piotr Borawski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska

Alan Aleksandrowicz, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich

Prowadzenie: Tomasz Galiński