PANEL 3 (rozwiń)


12:15 – 12:45 Narzędzia administracyjne kontroli selektywnej zbiórki odpadów – Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

12:45 – 13:00 Zagospodarowanie bioodpadów jako klucz do osiągnięcia poziomów recyklingu – Maciej Jakubek, Prezes Zarządu ZUOS Sp. z o.o.

13:00 – 13:15 Efektywne wykorzystanie odpadów w gospodarce niskoemisyjnej (optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi)- Sławomir Kiszkurno, PCE

13:15 – 13:30 Odpady komunalne jako cenne źródło surowców| Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.

13:30 – 14:00 EKOROZMOWY

Prowadzący Maciej Kiełbus, Kancelaria Ziemski & Partners

Uczestnicy:

Maciej Jakubek, Prezes Zarządu ZUOS Sp. z o.o.

Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu PCE Sp. z o.o.

Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG

Joanna Leoniewska-Gogola, Deputy Director, Sustainability and Economics,Deloitte