GMINY W OBLICZU ZMIAN KLIMATU (rozwiń)

12:10 – 12:25 Zadbaj o dobry klimat w swojej gminie! Wykorzystaj potencjał deszczu. – Wojciech Falkowski, Prezes Ecol-Unicon Sp.z o.o.

12:25 – 12:35 Ekoparkowanie w gminie – Maciej Zawadzki, Prezes Zarządu APCOA

12:35 – 12:50 Jak tworzyć błękitno-zieloną infrastrukturę w gminach? Jak wykorzystać budżet obywatelski – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska

12:50 – 13:05 Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji gminnych z zakresu ochrony środowiska – Szymon Gajda, Prezes Zarządu & Teresa Jakubowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

13:05 – 13:25 EKOROZMOWY (20 min)

Prowadzący Tomasz Galiński

Uczestnicy:

Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon Sp.z o.o.,

Sylwia Molewska, Prezes Zarządu Fundacji Biznes dla Klimatu,

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Urząd Miejski w Gdańsku

Maciej Zawadzki, Prezes Zarządu APCOA Sp. z o.o.

Szymon Gajda, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Teresa Jakubowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku