TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W GMINACH – JAK DĄŻYĆ DO NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ? – CZ. 2 (rozwiń)

10:35– 10:50 Oszczędzanie energii w kryzysie, czyli jak być smart (city) – Piotr Dembiński, Dyrektor ds. Handlu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

10:50–11:05 Transformacja energetyczna Gdańska- Mariusz Sadłowski Biuro Energetyki Miasta Gdańska 

11:05–11:20  Morska energetyka wiatrowa jako ważny element systemu energetycznego – kmdr dr inż. Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

11:20 –11:35 Energetyczna gmina – budowa lokalnych wspólnot energetycznych w projekcie SERENE – Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz & dr hab. inż. Grzegorz Żywica, profesor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

11:35 – 11:55 EKOROZMOWY (20 min)

Prowadząca: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 

Uczestnicy: 

Mariusz Sadłowski, Biuro Energetyki Miasta Gdańska, 

kmdr dr inż.  Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 

Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz, 

dr hab. inż. Grzegorz Żywica, profesor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Przedstawiciel Grupy GPEC, 

Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp.z o.o.

Grzegorz Orzeszko, Prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp.z o.o.