GOSPODARKA ODPADAMI W GMINACH – NOWE TRENDY (rozwiń)

13:40 – 13:55 Synergia energetyczno-odpadowa w gminie – Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o .o.

13:55 – 14:10 Wpływ segregacji odpadów na możliwości przetwarzania odpadów w instalacji komunalnej – Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o .o.

14:10 – 14:25 EKOFABRYKA – PSZOK wzorcowy – Andrzej Gorczycki, Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie

14:25- 14:35 Przygotowanie się gmin do segregacji odpadów budowlanych w kontekście nowelizacji przepisów – dyskusja otwarta z udziałem uczestników, wprowadzenie dr inż. Anna Kamińska, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp.z o.o.

14:35 – 15:00 EKOROZMOWY (25 min)

Prowadzący Tomasz Galiński

Uczestnicy:

Michał Dąbrowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,

Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Sp. z o.o.

Andrzej Gorczycki, Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

dr inż. Anna Kamińska, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp.z o.o.